A A A
b_200_150_16777215_00_images_aktualnosci_2021_GGGGGG-2.jpg

Organizatorzy Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja w ustach dziecka” zwracają się do Dyrektorów sopockich placówek prowadzących działalność edukacyjną z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta z zaproszeniem do współpracy przy realizacji XIV edycji Konkursu. W związku z odbywającym się w naszym mieście forum klimatycznym - tegoroczny konkurs przebiegać będzie pod hasłem: „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”. W doborze repertuaru do prezentacji najeży uwzględnić utwory  o tematyce związanej z  pięknem świata przyrody, motywem przyjaźni człowieka i zwierzęcia, troski o naturalne środowisko, które wspólnie zamieszkujemy. Mogą to być również widziane poetyckim okiem i sercem historie zwierząt, roślin i żywiołów. Polscy poeci uwrażliwiali dzieci na ten osobliwy świat od zawsze, stąd odnalezienie odpowiedniej propozycji literackiej do prezentacji w tegorocznym konkursie nie powinno nastręczać większych problemów.

Na chwilę obecną planujemy przeprowadzenie spotkania konkursowego w trybie stacjonarnym w warunkach bezpiecznych dla uczestników. Przesłuchania recytatorów odbędą się bez udziału rodziców. W przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej możliwy jest tryb zdalny z oceną nagrań nadesłanych do Organizatorów z prezentacjami wykonawców.

Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa w piątek 15 października 2021r.

Termin spotkania najmłodszych recytatorów na imprezie konkursowej to poniedziałek 25 i 26  października 2021r (zależy od ilości zgłoszeń), godzina 9.00 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie przy Alei Niepodległości 763. /

Każde przedszkole może wytypować do udziału w konkursie miejskim łącznie 6   uczestników – po dwoje dzieci w każdej kategorii wiekowej: /4,5,6 lat/

Regulamin konkursu znajduje się w zakładce Regulaminy