A A A


Plastyka (3 pracownie-różne grupy wiekowe)

Zajęcia w pracowni plastycznej są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od lat 5 do 15.
Nauczycielki prowadzące: Edyta Dawidowska, Bogna Pniewska, Marta Duda.

Podczas zajęć uczestnicy kształcą umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi:
  • rysunek - ołówek, węgiel, tusz, piórko,
  • malarstwo - farby akwarelowe, olejne, akryle, tempera, pastel olejny i suchy,
  • rzeźba - glina, plastelina, masa solna, gips,
  • grafika - linoryt, monotypia, kalkograf,
  • pamiątkarstwo i tkactwo - ozdoby choinkowe, maski, gobeliny, papier-mâché, decoupage.
  • ceramika


Malarstwo i rysunek artystyczny dla młodzieży i dorosłych.

Pracownia skupia dzieci od lat  12  oraz młodzież szkolną i uczestników dorosłych. Pracownia oferuje częściowe przygotowanie w zakresie rysunku i malarstwa uczniom zdającym egzaminy do szkół artystycznych średnich i wyższych. Tematy dobierane są tak, by oprócz doskonalenia warsztatu i umiejętności technicznych, rozwijać wyobraźnię, spostrzegawczość i myślenie abstrakcyjne. Do sukcesów pracowni zaliczyć należy to, że wielu uczestników zajęć zdało pomyślnie egzaminy wstępne i zasiliło szeregi uczniów i studentów szkół artystycznych. Nauczyciel prowadzący: Jagna Bikovska-Mackiewicz.Na wszystkich zajęciach obowiązują zasady bezpieczeństwa określone przez prowadzących.