• pracownia_jezykowe1
  • pracownia_jezykowe5
  • pracownia_jezykowe3
  • pracownia_jezykowe2
  • pracownia_jezykowe4
  • pracownia_jezykowe6
  • pracownia_jezykowe7


 Pracownia Poprawnej Wymowy czyli logopedia

  • terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • terapia różnych wad wymowy
  • nauka starannej dykcji i emisji głosu
  • poradnictwo dla rodziców i opiekunów

Ćwiczenia prowadzimy profesjonalnie z dużą skutecznością.
Urozmaicone, przyjemne formy pracy m.in. recytacja wierszyków, drama, kolorowanki, konkursy, gry dydaktyczne służą nie tylko terapii mowy, ale i ogólnemu rozwojowi intelektualnemu uczestników.

Klub Bajek

Zajęcia  dla dzieci od lat 5, polegające na słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela, a następnie rozmowie  inspirowanej książką dla dzieci oraz zabawą, grami, tworzeniem ilustracji do książek, "ożywianiem " ilustracji poprzez scenki bajkowe, bajkoterapią - pomoc w rozumieniu trudnych sytuacji życia codziennego poprzez słuchanie tekstów o charakterze terapeutycznym.

Na wszystkich zajęciach obowiązują zasady bezpieczeństwa określone przez prowadzących.