A A A

 NOWOŚĆ OD WRZEŚNIA 2024
Pracownia Filmu i Komiksu: zajęcia z kolejnych etapów pracy nad opowieścią filmową i komiksową – młodsza grupa DO 14 LAT

Zanim pojawi się gotowy film lub komiks, zwykle trzeba wcześniej wymyślić naszą opowieść. Na ten etap składa się wiele pomniejszych etapów pracy takich jak opracowanie pomysłu, tematu, scen, dialogów czy osobowości poszczególnych bohaterów.

Na zajęciach uczestnicy wybiorą się w podróż po etapach istotnych w konstruowaniu opowieści. Zajęcia zostaną przeprowadzone w oparciu o film i komiks. Obejmą one przede wszystkim zadania, w ramach których uczestnicy będą wypowiadali się, rozmawiali ze sobą, rysowali, analizowali fragmenty filmów i komiksów, wspólnie szukali najlepszych dla opowieści rozwiązań.

Kto może wziąć udział w zajęciach?

Każda osoba do czternastego roku życia zainteresowana tworzeniem opowieści.

Czy podczas zgłaszania się lub na same zajęcia trzeba coś przygotować?

Na zajęcia nie trzeba niczego przygotowywać.

Czy każde ze spotkań będzie posiadało niezależny program, czy też będzie to całościowy kurs?

W miarę kolejnych spotkań będziemy krok po kroku pogłębiali, przerabiali jeden temat: rozwijanie opowieści filmowej i komiksowej. Jednocześnie poszczególne spotkania zostaną tak skonstruowane, że osoby, które zdecydują się dołączyć wyłącznie w wybranych dniach, także powinny odnaleźć się w programie.  

Czy trzeba wziąć udział we wszystkich zajęciach, zgłaszając się na nie?

Zachęcam do tego, każde ze spotkań będzie posiadało bowiem inny materiał, aczkolwiek nie jest to konieczne.

Jaki będzie efekt finalny zajęć?

Uczestnicy stworzą swoje krótkometrażowe i średniometrażowe scenariusze filmowe i komiksowe – w pełni gotowe do realizacji w postaci skończonych filmów i komiksów.

Prowadzący zajęcia:

Piotr Szulc, urodzony w 1983, autor scenariuszy do filmów, komiksów, gier miejskich i muzealnych, narzędzi multimedialnych, szkoleń.

Autor kilkudziesięciu projektów warsztatów (koncepcja, prowadzenie) dotyczących pisania scenariuszy, tworzenia komiksów oraz gier, m.in. przy okazji festiwali: ANIMATION NOW!, CUDAWIANKI, TRANSVIZUALIA, MIASTO SŁOWA, MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOMIKSÓW I GIER W ŁODZI.

Pracownia Filmu i Komiksu: zajęcia z kolejnych etapów pracy nad fabułą filmową i komiksową – starsza grupa 15 + 

Zanim pojawi się gotowy film lub komiks, zwykle trzeba przejść przez etap planowania i scenariusza, jednym słowem: wymyślić naszą opowieści. Na etap ten składa się wiele pomniejszych etapów pracy takich jak opracowanie pomysłu, tematu, aktów, wątków, scen, dialogów, punktów zwrotnych czy osobowości poszczególnych bohaterów.

Na zajęciach uczestnicy wybiorą się w podróż po etapach istotnych w konstruowaniu opowieści fabularnej. Zajęcia zostaną przeprowadzone w oparciu o film i komiks. Obejmą one przede wszystkim zadania, w ramach których uczestnicy będą pisali, wypowiadali się, dyskutowali ze sobą, komentowali swoje dzieła, analizowali fragmenty filmów i komiksów, wspólnie szukali najlepszych dla opowieści rozwiązań.

Kto może wziąć udział w zajęciach?

Każda osoba powyżej piętnastego roku życia zainteresowana tworzeniem opowieści.

 Czy podczas zgłaszania się lub na same zajęcia trzeba coś przygotować?

Na zajęcia nie trzeba niczego przygotowywać.

Czy każde ze spotkań będzie posiadało niezależny program, czy też będzie to całościowy kurs?

W miarę kolejnych spotkań będziemy krok po kroku pogłębiali, przerabiali jeden temat: rozwijanie opowieści filmowej i komiksowej. Jednocześnie poszczególne spotkania zostaną tak skonstruowane, że osoby, które zdecydują się dołączyć wyłącznie w wybranych dniach, także powinny odnaleźć się w programie.  

Czy trzeba wziąć udział we wszystkich zajęciach, zgłaszając się na nie?

Zachęcam do tego, każde ze spotkań będzie posiadało bowiem inny materiał, aczkolwiek nie jest to konieczne.

Jaki będzie efekt finalny zajęć?

Uczestnicy stworzą swoje krótkometrażowe i średniometrażowe scenariusze filmowe i komiksowe – w pełni gotowe do realizacji w postaci skończonych filmów i komiksów.

Prowadzący zajęcia:

Piotr Szulc, urodzony w 1983, autor scenariuszy do filmów, komiksów, gier miejskich i muzealnych, narzędzi multimedialnych, szkoleń.

Autor kilkudziesięciu projektów warsztatów (koncepcja, prowadzenie) dotyczących pisania scenariuszy, tworzenia komiksów oraz gier, m.in. przy okazji festiwali: ANIMATION NOW!, CUDAWIANKI, TRANSVIZUALIA, MIASTO SŁOWA, MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOMIKSÓW I GIER W ŁODZI.

 


Pracownia Poprawnej Wymowy
 

  • terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • terapia różnych wad wymowy
  • nauka starannej dykcji i emisji głosu
  • poradnictwo dla rodziców i opiekunów
Ćwiczenia prowadzimy profesjonalnie z dużą skutecznością.
Urozmaicone, przyjemne formy pracy m.in. recytacja wierszyków, drama, kolorowanki, konkursy, gry dydaktyczne służą nie tylko terapii mowy, ale i ogólnemu rozwojowi intelektualnemu uczestników.
Zajęcia dla dzieci od 5 lat. Nauczyciel prowadzący: Jolanta Rybińska.

Na wszystkich zajęciach obowiązują zasady bezpieczeństwa określone przez prowadzących.


NOWOŚĆ OD WRZEŚNIA 2024:

ODYSEJA UMYSŁU - Od września 2024 roku rozpoczynamy zajęcia w  Odysei Umysłu w dwóch kategoriach wiekowych. 

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe." Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

I grupa - uczniowie III-V klasy Szkoły Podstawowej (max. 10 osób)

II grupa - uczniowie VI-VIII klasy Szkoły Podstawowej (max. 10 osób)

Prowadząca: Magdalena Rytlewska

Świat zmienia się coraz szybciej… Nowej wiedzy przybywa bez przerwy. Nie da się już wszystkiego nauczyć na pamięć – zaś to, co jeszcze niedawno wydawało się pewne, już wkrótce może okazać się nieaktualne. Postęp naukowo-techniczny ma niespotykane dotąd tempo, a społeczeństwo jutra będzie inne niż współczesne. Dlatego nie da się do końca przewidzieć problemów, jakie niebawem będą musieli rozwiązywać ci, którzy obecnie chodzą do szkoły…

Jak dzisiejsi uczniowie poradzą sobie za kilka-kilkanaście lat? Wiele zależy od tego, jak teraz wygląda ich edukacja!

Jeśli młodzi ludzie przekonają się, że osobisty sukces fajniej i prościej osiągnąć w grupie – będą chcieli i umieli współdziałać z innymi. Jeśli zrozumieją, że jedno zadanie można rozwiązać na różne sposoby – uświadomią sobie, że każdy problem to wyzwanie, a nie przeszkoda. Jeśli nauczą się robić praktyczny użytek z własnej wyobraźni – będzie im łatwiej pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją i korzystać z technologii, które dopiero zostaną wynalezione.

Praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie to kompetencje kluczowe w XXI wieku… i umiejętności, które można rozwinąć.

Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców.

Na przełomie marca/kwietnia 2025 roku drużyny biorą udział w finale Odysei Umysłu, podczas którego mogą zmierzyć się z dziećmi z całej Polski, a w kolejnym etapie - Świata.
Prowadząca zajęcia: Magdalena Rytlewska