A A A


 Pracownia Poprawnej Wymowy czyli logopedia

  • terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • terapia różnych wad wymowy
  • nauka starannej dykcji i emisji głosu
  • poradnictwo dla rodziców i opiekunów

Ćwiczenia prowadzimy profesjonalnie z dużą skutecznością.
Urozmaicone, przyjemne formy pracy m.in. recytacja wierszyków, drama, kolorowanki, konkursy, gry dydaktyczne służą nie tylko terapii mowy, ale i ogólnemu rozwojowi intelektualnemu uczestników.

Klub Bajek

Zajęcia  dla dzieci od lat 5, polegające na słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela, a następnie rozmowie  inspirowanej książką dla dzieci oraz zabawą, grami, tworzeniem ilustracji do książek, "ożywianiem " ilustracji poprzez scenki bajkowe, bajkoterapią - pomoc w rozumieniu trudnych sytuacji życia codziennego poprzez słuchanie tekstów o charakterze terapeutycznym.

Na wszystkich zajęciach obowiązują zasady bezpieczeństwa określone przez prowadzących.

Czwartki z polskim

 

Serdecznie zapraszamy uczestników do nowo powstałej pracowni Czwartki z polskim - ruszył właśnie II etap rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, Rosji i Białorusi, które na swój nowy dom wybrały Polskę. Celem pracy będzie wspieranie procesu integracji z nowym środowiskiem poprzez pomoc nabywaniu i doskonaleniu umiejętności językowych.
Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję uczyć się poprawnej wymowy, poszerzać zakres słownictwa, tworzyć dialogi związane z codziennymi sytuacjami życiowymi, lepiej rozumieć teksty literackie, wzmacniać poczucie pewności siebie w sytuacjach komunikacyjnych.
Metody pracy na zajęciach : ćwiczenia dykcyjne, praca z tekstami literackimi, konwersacje, elementy dramy, metody relaksacyjne i terapeutyczne podnoszące poczucie pewności siebie i redukcję stresu w sytuacjach społecznych.