A A A

Ferie Zimowe w MDK Sopot 2021

Z propozycji na ferie w Młodzieżowym Domu Kultury skorzystać mogą tylko uczestnicy stałych zajęć w MDK Sopot. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy u nauczyciela prowadzącego pracownię.  Ze względu na wprowadzony reżim sanitarny liczba osób w grupach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.. Każdy uczestnik przed zajęciami ma obowiązek dostarczyć prowadzącemu nauczycielowi Zgodę rodzica (formularz do pobrania ze strony MDK lub drzwi placówki). Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem do zajęć.

Stacjonarnie odbywać się będą zajęcia sportowo-taneczne (karate, szachy, gimnastyka artystyczna, taniec oraz basen), w grupach od 6 do 8 osób. Również w grupach 6-osobowych odbywać się będą wszystkie zajęcia plastyczne i artystyczne oraz teatralne w grupie 8-osobowej.

Dodatkowo w placówce będą prowadzone indywidualne zajęcia muzyczne: gitara, pianino, perkusja oraz emisja głosu i wokal.

W zdalnej formie będą prowadzone zajęcia nauki gry na instrumentach dętych oraz poprawna wymowa, brydż i zespołowe zajęcia wokalne (zespół Muszelki).

Plan zajęć podczas Ferii Zimowych 2021Procedura bezpieczeństwa


Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zajęciach podczas Ferii Zimowych 2021