A A A
Teatrzyk Błękitnego Czasu

Pracownia teatralna w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie (Teatrzyk Błękitnego Czasu) działa od blisko dwudziestu lat. Dorobek pracowni w tym okresie to: kilkadziesiąt premier, niezliczona ilość występów, wyjazdy na festiwale, konkursy teatralne i kilkadziesiąt nagród i wyróżnień o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Na zajęciach dzieci i młodzież mają okazję do pracy nad kulturą słowa (poprawność artykulacyjna, emisja głosu) i sztuką interpretacji tekstu. Uczą się budować proste struktury dramatyczne w planie żywym oraz planie plastycznym. Rozwijają inteligencję emocjonalną oraz wrażliwość. Podejmują zadania rozwijające kreatywność oraz niekonwencjonalne myślenie. Rozwijają swoją ekspresję i wyobraźnię, uczą się odwagi oraz umiejętności pracy z rówieśnikami.

Udział w zajęciach to również okazja do dobrej zabawy, do wspólnego przeżywania radości i satysfakcji, uczenia się odpowiedzialności oraz osiągania celów we współpracy z innymi. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych.

Na wszystkich zajęciach obowiązują zasady bezpieczeństwa określone przez prowadzących.


Czwartki z polskim
Nowe zajęcia adresowane do uczniów sopockich szkół pochodzących Ukrainy, Rosji, Białorusi i Kazachstanu, a ich celem jest wspieranie procesu integracji z nowym środowiskiem poprzez pomoc w nabywaniu umiejętności językowych.Podczas zajęć  uczestnicy będą mieli okazję uczyć się poprawnej wymowy, poszerzać zakres słownictwa, tworzyć dialogi związane z codziennymi sytuacjami życiowymi, lepiej rozumieć teksty literackie, wzmacniać poczucie pewności siebie w sytuacjach komunikacyjnych. Zajęcia prowadzi nauczyciel zajęć teatralnych.