A A A
Serdecznie gratulujemy uczestnikom Pracowni Plastycznej i Rękodzieła, uczestnicy zajęć wzięli udział w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Tajemniczy ogród - wiosna" oto wyniki
I Kategoria: do 9 lat I
Miejsce – Magdalena Mikowska 9 l. Młodzieżowy Dom Kultury, Sopot
II Miejsce – Stanisław Adametz 9 l. Młodzieżowy Dom Kultury, Sopot

Wyróżnienia
Julia Dryżał 6 l. MłodzieżowyDom Kultury, Sopot
Alicja Dryżał 7 l. Młodzieżowy Dom Kultury, Sopot, 
Urszula Pertkiewicz 8 l. Młodzieżowy Dom Kultury, Sopot